Nước mắt của Putin

NƯỚC MẮT CỦA PUTIN.

Nguyễn Hùng Vĩ

Ôi nước mắt trẻ thơ.

Nhân dân Nga tặng quà cho đứa con yêu của mình.

64,6 phần trăm số phiếu.

Lăn trên má.

Giọt  bản thiện trong lành.


Nước mắt của người già.

Lấp lánh ướt lá sồi sau cơn bão.

Từ lõi gỗ dẻo dai, thấm mệt.

Chắt ra mặn mòi.


Trái đất quay điên cuồng.

Bão giông, lửa khói và máu xương.

Bộ ngực vĩ đại, nhân hậu của Người Mẹ Nga.

Dầu lửa và khí đốt.

Chắt ra nóng ran.

Chả nhẽ một nhân loại không chịu lớn.

Bú mãi Người.


Ai yêu Tổ quốc mình

Cũng có một ngày nước mắt

Ai phụng sự Nhân dân mình

Cũng có một ngày nước mắt.


Ai bú trộm Nhân dân

Họ tràn trề nước mắt.


Nước mắt Putin.

Giọt quý trong đời.

Hà Nội 4/3/2012.

Top