Nguyễn Hùng Vĩ: Tiễn đưa bác Văn Hiệp

CÕI CƯỜI - CÕI TIÊN

(Tiễn đưa bác Văn Hiệp)


Thác sinh hộ tịch CÕI CƯỜI

Còn sa chân xuống cõi người làm chi

Cõi cười hoan hỉ vô vi

Cõi người ái ố sân si bời bời…


Xưa tươi bom đạn vẫn tươi

Nay buồn ngoác miệng giời ơi càng buồn

Thôi thì nghênh nghếch khói tuôn

Cơn vui ai nỡ bỏ buồn cho nhau…


Thăng vai chấp cả nát nhàu

Phông nhung áo quỉ, đèn màu mắt ma

Thăng vai vứt tủi để nhà

Rút gan rút ruột nở hoa cho đời…


Thôi thì thôi thế thì thôi

Tháng ba lất phất lưng trời CÕI TIÊN.


                                      Hà Nội 10/4/2013

                                     Nguyễn Hùng Vĩ.