Về lại Cửa Tùng - Thơ Nguyễn Hùng Vĩ

VỀ LẠI CỬA TÙNG

                    (Tặng nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ)


Biển muôn đời ngăn ngắt

Anh mang mây bạc về

Gió mưa mài trắng tóc

Như thực và như mê...

 

Anh gọi Cửa Tùng ơi

Cầu đôi bờ đã nối

Sao vẫn xa vời vợi

Hay mắt mờ sương giăng

 

Lòng chớp tựa hải đăng

Mà thuyền quên đỗ bến

Xa xôi rồi lỡ hẹn

Sóng vẫn xô đá ghềnh

 

Đất bao năm yên bình

Mà gió còn xao xác

Ướm chân mình lên cát

Mà nhói lòng gai chông

 

Bão náu ngoài biển Đông

Nắng đỉnh trời xối lửa

Cát bỏng níu chân người

Như cây cằn níu đá

 

Anh về mà hóa lạ

Em có còn nhớ mong

Hoàng hôn làm ngọn gió

Mặn mòi chờ trăng trong...

 

Hiền Lương nơi mỏi sóng

Đời mỏi mê Cửa Tùng

Biển mà nghe anh hát

Sóng bạc đầu như không!...


                    Cửa Tùng 19-4-2013

                                              Nguyễn Hùng Vĩ.

Top