Về nguồn tháng Tư - Thơ Nguyễn Hùng Vĩ

 

 

Về nguồn tháng Tư

(Tặng các anh chị và toàn đoàn)

 

Tháng Tư đa đoan

Khói hương cay xè trời Quảng Trị

Địa đạo rìn rịn mồ hôi xưa

Người thì khen mát, ta lạnh toát da gà.

Vịnh Mốc ơi!

Cớ sao những kẻ kia lại đẩy những dân này chui vào lòng đất

Ánh sáng mặt trời đâu chỉ của riêng ai.

 

Tháng Tư đa mang

Tám tấm bia anh hùng mảnh bom găm tan nát

Nghĩa trang Vĩnh Linh nắng hoa cả mắt

Hi sinh đâu chỉ có một lần

Sự sống mỏng manh, đá cũng mỏng manh.

Khói lửa đất này còn ghi mãi

Quốc phá sơn hà tại

Còn dân…


Tháng Tư mênh mang

Thành cổ lơ xơ tìm bè bạn

Chợt biết mình sống sót là may

Hàng vạn bà Mẹ đứt ruột của chúng ta đang từ từ rụng xuống

Sang bên kia ôm lấy khúc ruột này…

 

Thì bạn ạ cũng đang xanh trở lại

Lá cỏ cong như dấu hỏi bời bời

Câu trả lời xin hứa để chúng tôi.

 

Tháng Tư bàng hoàng

Ngược Khe Sanh-đường Chín chói chang

Bùng lửa hương trong gió

Bạn níu chân tôi thêm chút nữa

Nắng hôm nay đã thấm tháp gì

Mồ hôi giọt khô xèo trên mộ chí

Năm bảy hai và cơn sốt li bì

Bạn nhắn lại tôi về thưa với mẹ

Nơi này bạn đi.

 

Tháng Tư chia tay

Ngoảnh lại không dám chào tiễn biệt

Bạn nằm đây tôi chả dám mình già

Thêm tuổi là có lỗi với hôm qua…


                             Quảng Trị 20-4-2013.

                                Nguyễn Hùng Vĩ