Cây Bàng - Thơ Nguyễn Hùng Vĩ

CÂY BÀNG

Nguyễn Hùng Vĩ

 Cay bang

Có ngày mở tung cửa ra

Tán lá xanh như ngọc non ùa vào

Ùa vào giọng ve ca ngân nga

Ùa vào tiếng chim sâu rải phách.

 

Trầm ngâm già đi mỗi mùa bàng xanh lá

Bóng mát mênh mang trùm đầy sân

Giọt nắng lưa thưa rớt

Tóc xanh ngày qua có còn về lại

Hồn bạn ngày qua có còn ghé thăm

Tự nhiên đốt một nén trầm.

 

Có ngày biết sợ nắng và sợ gió

Hầm hập quá những ngôn từ nhảy múa

Bàng xòe tay nhân hậu che ta

Như em cả tin một đời nhẫn nại

Như bạn bao dung một thời bỏ qua…

 

Cũng lại có khi nằm mơ

Hoàng Sa Trường Sa sóng vỗ trên ngực trái

Bước chân chia lìa mới

Ba lô gài nhánh bàng vừa hát vừa đi

Tóc ngút ngàn xanh như thủa đương thì…

Tỉnh lại biết mình già

Thì sống chết hề chi…

 

Vào Hạ, 4/5/2013.

Top