Tròn - Méo - Vuông - Thơ Nguyễn Hùng Vĩ

TRÒN – MÉO - VUÔNG

Nguyễn Hùng Vĩ.


Khoảng sân vuông, căn phòng vuông

Trang sách, màn hình, iphone…vuông tất

Giường bốn chân và áo quan tám góc

Mộ chí vuông vuông trong hương khói ngoằn ngoèo.


Lon vại tròn, nồi niêu tròn

Đáy đĩa, miệng vò, trăng rằm, trái đất

Điêu Thuyền cong môi, Tây Thi nở ngực

Cơm úp trứng gà đũa cắm liêu xiêu.


Nỗi nhớ xuê xoa, hạnh phúc nhì nhèo

Đồi cũ nhấp nhô, mắt xưa xeo xéo

Thành phố làng thôn cái nào cũng méo

Lục địa, đại dương như a míp biến hình…


Hết thẳng hết cong mình lẹo dẹo mình

Mây vãi kỳ nhông, khe gieo thóc mách

Tròn hũ dâng men, vuông thùng đầy sách

Ríu lưỡi hát bài “tròn – méo – tròn - vuông…”.


Đồi quê 4/6/2013.