Để dành để dặt - Thơ Nguyễn Hùng Vĩ

ĐỂ DÀNH ĐỂ DẶT

Nguyễn Hùng Vĩ

 

Để dành để dặt

Chắt chắt chu chu

Là cái con chuột sành nhà vắng

Sớm cất đi một quả trứng nắng

Nửa đêm thức giấc kiếm tìm

Gió qua khe liếp mách

Trứng nở ngoài đồng đom đóm ma trơi.

 

Cái thủa giấu lưng thon vào chiều nghĩ vụng

Tim cất trong ngực, máu giấu trong da

Cờ ngô bãi bồi lắc lư nắng sớm

Nhớ vô tình Người quần phíp đi qua…

 

Ngón trỏ cụng đầu, ngón cái chạm nhau

Người cười chụp ta mà ta chậm hiểu

Khi hiểu ra cất tưởng bở để dành

Thôi em hứa vượn hươu chi cũng được

Tôi sưu tầm về để giấu quanh…

 

Bè bạn gặp nhau miếng ngon nhớ lâu

Bác Lợi cất giọng quê từ nửa vòng trái đất

Ta cất tủi thân tuổi trốn vé nhảy tàu

Cái liếc xéo ả Hàng Đào tạp hóa…

 

Lưng vách lèn có cây xoan đá

Giấu sữa vào cong queo

Mỗi chặp tháng Ba bung hoa mỏi cổ

Kí ức tràn kho sao cứ nghĩ là nghèo…

 

Hà Nội, 19/6/2013