Gặp các anh - Thơ Nguyễn Hùng Vĩ

GẶP CÁC ANH

(Tặng K15 Toán Cơ- ĐHTH Hà Nội)


Bởi các anh một thời như thế

Giải toán vẽ tranh chơi nhạc làm thơ

và đá bóng

Ngạo nghễ - mộng mơ

Quyết liệt - say đắm

Dấn thân khi Tổ quốc cần ta

Lớp của những CON NGƯỜI mãi mãi viết hoa.


Trông thấy nhau là đủ để yên lòng

Mặc áo quần nào cũng ngắm ra quân phục

Đứng ôm vai cụng đầu khoe tóc bạc

Trắng như là ánh sáng ở trên cao.


Rượu rót cho nhau

Lên mắt vào tim rồi cùng khóc

Nước mắt tuổi sáu mươi mặn chát

Đứa không về mãi mãi tuổi hai mươi

Dành chén đầy cho bạn: Bạn ơi!


Ừ một thời các anh đã sống

Những giấc mơ ăm ắp cả đời thường

Thì uống cạn cho dẻo thêm lõi gỗ

Nước lửa qua rồi đâu chấp nhặt gió sương…


Nguyễn Hùng Vĩ

Hà Nội 24/6/2013