Nói trộm đĩa đèn - Thơ Nguyễn Hùng Vĩ

Nói trộm đĩa đèn.

Nguyễn Hùng Vĩ

 

Nếu như dưới lòng sông kia

không còn một lâu đài thủy tinh

cờ quạt trống chiêng linh đình đám rước

long vương hà bá lính tráng phiên tòa

thì ta về ngồi bờ mà làm gì?

 

Nếu cây đa còm đầu làng

không có ông thần mũ cánh chuồn áo thụng

bụi tre mồ côi chẳng ma nào đưa võng

đội vườn cũ không lập lòe đom đóm bướm đêm

thì ta ngồi nhai củ khoai bột mà làm gì?

 

Nếu đi qua hàng xóm

không có bà già nào chòng ghẹo ta

không có chị che nón ngực đi qua

không có em quần thâm né lối

thì ta dẫm gai chỗ ngoặt mà làm gì?

 

Nếu điện giăng giăng đêm rằm tháng Bảy

không được ngồi góc tối đếm sao sa

ngắm những đám tinh vân lưu lạc

tàu đu đủ rơi giật thột chú mèo hoang

thì ta thắp nén hương này mà làm gì?

 

Cũng có buổi chiều nói thật…chém mồm

nhớ quắt nhớ quay một cơn đói bụng…

 

Hà Nội 28/6/2013.

Top