Kính viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Thơ Nguyễn Hùng Vĩ

 

KÍNH VIẾNG

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

                                              Nguyễn Hùng Vĩ

Tỉnh mất rồi giấc mơ cuối cùng

Giấc mơ đẹp mà muôn người có được

Hà Nội vàng bay trong nước mắt

Trật tự xếp hàng xích lại bên nhau.

Xích lại bên nhau

Những con người nhọc nhằn

Hôm qua vừa lính, bây giờ là dân

Đến với mảnh vườn giấc mơ ở đó

Một ít lá rơi, một ít rêu phong

Đứng gần nữa thêm để không ớn lạnh.

Tay nắm tay nối dài như sông

Để mà hiểu sông.

Tim đập trong tim dập dồn như biển

Để mà biết biển.

Sát vai như cây rừng

Để hiểu núi cao…

Xích lại bên nhau

Đừng tin ai sẽ nói hộ lòng mình

Mỗi một người lặng lẽ trong tim

Lời điếu văn tiễn biệt giấc mơ đẹp nhất.

Hà Nội 8/10/2013.