Lẩn... thẩn... 6... mươi - Thơ Nguyễn Hùng Vĩ

LẪN… THẨN… 6… MƯƠI


Nguyễn HùngVĩ


Ra đường vừa mới bữa qua

Chào ông bốn chục lạy bà năm mươi

Hôm nay thức dậy bật cười

Ke ke mình cũng sáu mươi tuổi rồi.


Lạ lùng lật lịch ra coi

Ất Mùi đây đến Ất Mùi… ở đây.

Ai quen đo tháng đếm ngày

Tuổi không bỏ ống vẫn đầy như ai.


Cơm nhà vẫn nhậu lai rai

Dưa cà tép mắm ngô khoai tì tì

Ngoài đường ai đỗ ai đi

Trong nhà nói chỉ nói chi cũng cười.


Rằng cao đã có ông giời

Rằng xa đã đủ nửa đời lang thang

Đa đoan rằng lắm nhì nhằng

Rằng mây vô lối, rằng giăng vô chừng.


Vui hè vui tửng vui tưng

Buồn hè buồn phửng buồn phưng buồn buồn

Chiêm bao loáng thoáng cội nguồn

Nắng xưa nhẹ cánh chuồn chuồn… chiêm bao.


Mướp gieo vừa mới đội mào

Mùng tơi đã níu cọc rào xanh um.


Hà Nội 1 – 1 – 2015.