Nghe chim - Thơ Nguyễn Hùng Vĩ

NGHE CHIM

Nguyễn Hùng Vĩ.

 

    Mơ mòng suối quỉ khe ma

Hoang cây dại cỏ ám ta một đời

    Đá rêu trơn trượt góc đồi

Như van như giục như mời như trêu.

 

    Tàng hình vào cõi trong veo

Sáo cờ chòe lửa phường chèo bách thanh…

    Thập thừng dõi mắt tìm quanh

Ngỡ là lá ríu rít cành líu lo…

 

    Bước chân đã mỏi giang hồ

Tóc xưa đã bạc lưa thưa ngang đầu

    Thì về có ngán chi nhau

Mà nghe trinh bạch tuôn vào thinh không.

 

    Vị gì những ước cùng mong

Xanh xanh tim tím hồng hồng phai phai

    Kìa bầy sẻ đá lai rai

Nghe như rượu rót vào chai ngập ngừng.

 

    Phồn hoa ong bướm vẫy vùng

Tiếng con quấc quấc mịt mùng thâm sơn…

    Rỗng toang những dại cùng khôn

Ai về với nước với non thì về…

 

Hà Nội ngày cuối năm dương lịch 2015.

 

 

 

Top