Kết quả bầu Tổng thống Mĩ - Thơ Nguyễn Hùng Vĩ

KẾT QUẢ BẦU TỔNG THỐNG MĨ

Nguyễn Hùng Vĩ

(Ảnh internet)

Người ha ha…,người hức hức…

Cười cũng thật mà khóc thì cũng thật

Nhưng sự đời chỉ một tổng thống thôi

Sao không bầu lấy tổng thống một đôi.

 

Ừ nhỉ! Nếu một đôi tổng thống

Như đôi cu cu trên nóc chuồng gà

Bạn yên tâm rằng lúc đó mặt ta

Sẽ chia dọc: nửa cười và nửa khóc.

 

Thôi thì cứ dở khóc cười cũng được

Như cỏ cây như nắng gió mây trời

Xin cứ bầu cho tổng thống một đôi

Rồi ai cũng hát ca dưới hai vầng nhật nguyệt

  

Hà Nội 9/11/2016.

Top