Đàn bầu - Thơ Nguyễn Hùng Vĩ

ĐÀN BẦU (Tặng Hà).

Nguyễn Hùng Vĩ

Cái dây làm nũng cái cần

Cái bầu làm nũng cái thân đàn bầu

Thăng trầm trong cuộc bể dâu

Em quên làm nũng đã lâu lắm rồi…

 

Chênh vênh góc bể chân trời

Giá như mười tám đôi mươi tuổi này…

 

Cũng là nối đó sang đây

Một dây thì cứ một dây sá gì

Lưng đồi vọng tiếng từ quy

Sao không cái thủa đương thì gặp nhau.

 

Chạnh lòng buông bắt cung nao

Cung thương cung nhớ cung đau cung buồn

Khi gió táp, lúc mây tuôn

Năm cung chớp bể mưa nguồn cả năm…

 

Ước về Chu Lễ xa xăm

Cung tiên giữa tối hôm Rằm sáng soi

Ngàn Sâu con nước bồi hồi

Em tôi làm nũng, em tôi giáng trần…

 

Hà Nội 18/5/2017.