​​​​​​Ngư Thuỷ tìm em - Thơ Nguyễn Hùng Vĩ

  

 Đa mang những nghiệp cùng nghề

Anh say Ngư Thủy tìm về hò khơi…

 

     Lay thay em khóc em cười

Quê em gió bạt giọng người chênh chao

    Chuyện thời năm náo năm nao

Đạn bom súng pháo chiến hào…thật xa.

 

    Đám rau muống biển trước nhà

Rối ren bám víu cho hoa dịu dàng

    Nơi đâu cá bạc biển vàng

Bao năm làng vẫn là làng lấm lem.

 

    Vạn đời dân dã mà em

Dân như cát nín nên thềm biển xanh

    Đừng lùa vào mái tóc anh

Bạc đầu trước cát trắng tinh thấm gì.

 

    Vài lời biết nói năng chi

Vài ngày đến để anh đi thôi mà

    Ngày xưa cụ nói với bà

Tổ tiên anh có tên là Chắt Chiu…

 

    Thôi em đừng tiễn đưa nhiều

Cơn mưa ướt mất biển chiều đó em…

Hà Nội 2/6/2017