Đông Hà - Thơ Nguyễn Hùng

(Tặng Hà các Hà)

Nguyễn Hùng Vĩ

 

Bỏ quên đâu đó ở Đông Hà

Một dấu khóa son trên cát

Đám mây hè cúi nhặt tha đi

 

Thả xuống sông nghi ngút

Hiếu Giang phù sa sữa vơi đầy

Thả xuôi Cửa Việt

Mênh mông biết làm sao đây.

 

Đi tìm mút mùa gió ràn rạt khát

Đi tìm cạn lời nắng duyên hải rát

Rồi giấu nhau trong đằm thắm nhân tình

Quên vần vũ bão đời bụi cát

Nắm tay Người mà tắm bình minh.

 

Một khóa son bơ vơ bỏ lại

Đăm đăm năm vạch kẻ đợi chờ

Em nhặt được thôi vứt đi cũng được

Cầm lòng như tỉnh một cơn mơ.

 

Đông Hà trưa 5-8-2017