Hò khoan gửi lại - Thơ Nguyên Hùng Vĩ

Nguyễn Hùng Vĩ

 

Nước đã no dòng Kiến Giang

Chưa chia tay sao lòng tràn thương nhớ

 Mười bốn Vu lan trăng mờ tỏ

Điệu mái dài em hát buồn mênh mang…

Lý – Liên – Lài – Tú - Hạnh – Cúc - Lan…

Tên các em nở từng bông lặng lẽ

Câu hát ngày xưa Dịu hiền Hiếu nghĩa

Nặng tình đời nhớ mẹ thương cha.

Di sản đượm mồ hôi từ tiên tổ ông bà

Trao gửi lại cho chúng mình gìn giữ

Mõ đò bơi ta làm đàn dung dị

Màn mái ba em hát díu dan lòng.

Sáu bến ba đò thương biết mấy khúc sông

Nước cứ chảy mây trôi mà giã bạn

Ta nắm tay nhau hát lời ước nguyện

Câu người thương có ngãi…nắng mưa…chờ…

 

Lệ Thủy – Hà Nội trong trước đêm Vu lan 2017.