Nhắn nhau - Thơ Nguyễn Hùng Vĩ

Nguyễn Hùng Vĩ

 

Phất phơ áo gió vỉa hè

Ai ơi Hà Nội se se bỏ bùa

Nợ nần trong nớ còn lưa

Bao nhiêu rụng lá cho vừa tiếc xuân.

 

Hà Nội 25 – 10 - 2017