XA NHAU - THƠ NGUYỄN HÙNG VĨ

XA NHAU (Tặng H. và H. và H.)

Nguyễn Hùng Vĩ

 

Xa nhau một thời đạn bom

Ừ chiến tranh ta quá nhiều trải nghiệm

Nay xa nhau giữa cái thời nối mạng

Nỗi nhớ sao da diết đến thế này.

 

Xa nhau một thời trẻ trai

Hai đứa ở hai vùng miền sơ tán

Bức thư tuổi học trò tem không có dán

Đành nằm im sau họa báo bọc bìa

 

Nay xa nhau khi tuổi đã về già

Hai chúng mình mái đầu le lói bạc

Chỉ nỗi nhớ là không thể khác

Một giây dài như một cuộc bể dâu.

 

Thì có gì chúng ta phải xa nhau?

Chim kia hót như không trong trẻo nữa

Sông chết bầm đen, làng ra phố chợ

Hai chúng mình ngơ ngác nhớ nhau thôi.

 

Hai chúng mình thành hai phía lẻ loi

Níu giữ chút xưa giữa ngập tràn chợ búa

Mong manh nhớ, mong manh níu giữ

Nên một phút xa nhau cũng sợ đứt tơ trời.

 

Hà Nội 6-12-2017