ANH HẰNG ƠI - Thơ Nguyễn Hùng Vĩ

    Xa rồi biết nói năng chi

Một người thơ nữa đã đi mất rồi

    Lặng thầm hai tiếng “Anh ơi!”

Thương nhau thương cả cái thời gian truân…

 

    Vì đời ôm việc vào thân

Chúng ta như cỏ nhọc nhằn mà tươi

    Sum vầy chữ nghĩa đầy vơi

Sa chân lạc giữa cõi người đa đoan.

 

    Có khi văng cả tán tàn

Từ đăm đắm nỗi sang man man buồn

    Thì thôi nước đã lại nguồn

Người lo đi trước, kẻ buồn đi sau.

 

Hà Nội 2/4/2018.

 

Top