Với Chu Sơn thương yêu - Thơ Nguyễn Hùng Vĩ

Đăm đăm những sách cùng đèn

Chúng mình phấn trắng bảng đen cả mà

Sững sờ tin bạn đi xa

Mình đang lặn lội Đông Hà loanh quanh

 

Bạn gây men những trang văn

Mình đi đãi cát trong dân tìm vàng

Kệ ai tán, mặc ai tàn

Một mai tro nguội, còn than lại nồng

 

Phật tâm như ngọc trong lòng

Bước chân lãng tử thoát vòng bể dâu

Thinh không gió dạt mây nhầu

Bạn nâng cái đẹp trên đầu …mà bay

 

Mai rằm có nhớ đêm nay

Trăng nhòe tán lá, mắt cay bạn – mình…

 

Đông Hà 18/4/2019

Top