Médée

Chúng tôi, những người biên tập đọc bài thơ này mà thầm trách chính bản thân mình. Bài thơ này thật đẹp, không phải chỉ vì những ý thơ đẹp mà chúng tôi cảm thấy rằng ngay cả trong cách trình bày những dòng thơ dường như có những điều hữu ý. Nền website thì hạn hẹp và đầy hạn chế trong các dạng thức trình bày. Và đây là lỗi của chúng tôi bất tài gây nên. Lại thêm chuyện màn hình của độc giả mỗi người mỗi khác, cái đẹp cái hay mà tác giả đã cố gắng đưa vào trong mỗi dấu chấm dấu phẩy, cách xuống dòng, ngắt câu e rằng chỉ vì những lí do không đáng có ấy mà chịu ảnh hưởng. Vì vậy chúng tôi xin mạo phép tác giả, chụp ảnh bức tranh thơ này đưa lên giới thiệu với độc giả như một lời tạ lỗi. Bài thơ này  là do tác giả gửi đăng trên website khoavanhoc-ussh.edu.vn. Tác giả giữ bản quyền của bài thơ. (BT).

Mede