Hạnh phúc

Hạnh phúc của những thằng hèn

Là quay về với ngôi nhà của mình

Giã biệt biển khơi ăn sóng nói gió.

Ngồi nghe mưa trên tán lá

Âm thanh phù sa

Mình sợi mưa trong có một sợi bạc.

Em từ nhà trong bước ra

Vô tận sự dịu hiền

Làm sao mà già được

Trong đuôi mắt chân chim

Ẩm ướt suối nguồn sương ngọt.

Giã biệt chông gai

Thằng hèn ngồi mân mê hạnh phúc

Trong ngôi nhà ráo khô…

Nguyễn Hùng Vĩ

Ngày bão vào 13/7/2009