Nịnh

(để biết yêu nhau nhiều hơn nữa...)

Em thèm một tiếng nịnh nhau

Để thôi hết giận, để mau mỉm cười

Đem nước mắt đổi lấy nụ cười

Có ai lo lắng cho mình như em


Em thèm một tiếng ừ... nghen

Một câu chiếu lệ anh rằng thì thôi

Em cất thóc đổi lấy vàng mười

Thóc là mong đợi, vàng mười là anh


Em thèm một tiếng "yêu anh"

Bỗng dưng khó nói nên đành để thôi

Em bắt cóc anh để đổi lấy nụ cười

Anh là "thuốc phiện", nụ cười là em.


Top