Rét nàng Bân

Tháng giêng rét đài
Tháng hai rét lộc 
Tháng ba rét… bánh trôi
Tuổi thơ cổ tích 
Tôi đi tìm tôi

Biền biệt nàng Bân
Bảy chìm ba nổi 
Manh áo tuổi trời 
Tìm vào giấc mộng

(Sau Tết tháng Ba
Là ra Đoan Ngọ
Tháng Năm sâu bọ
Li tao, Sở từ [*]
Ngày sinh nắng tắm)

Đêm nay tỉnh giấc
Nghìn trùng xa xôi 
Buổi kịch tan rồi
Vó câu bóng ngựa

Đêm mênh mông gió
Đông Bắc Bắc Bộ
Có rét bổ sung
Tivi bảo thế

Có người lữ hành
Đi bộ đường khuya
Đan manh áo mỏng
Bằng bóng ngả dài

Gọi tên mùa đông
Gọi tên giấc mộng…
Gọi tên tuổi thơ…
Đèn đường im lặng

Tháng giêng rét đài
Tháng hai rét lộc 
Đan bóng đường dài
Ai đi tìm ai…

Rét đài rét lộc…

Hanoi, 17 - 4 - 2010

[*] Hai bài thơ của Khuất Nguyên.

-------------

Bài đã đăng trên Evan ngày 20/4/2010

Top