Hùng vĩ

Tây: ới! láng giềng, Đông: A! địch thủ

Hùng vĩ quăng ra, nhỏ bé ôm vào

Gài then cửa quên mình trên lưng ngựa

Hùng vĩ đi nằm, nhỏ bé chiêm bao

Trăng thiên thu mó xuống hồ bán nguyệt

áo nhầm khuy cài lại lúc cựa mình

mắt quan họ trả vía người quan họ

Thụ thai tình bằng một cuộc phiêu linh

 

Con ong nhả tơ, con tằm mật đắng

Trai giới ao chùa sư nữ tập nhìn lên…

Top