Năm mới

Năm mới là năm người qua dường vắng

Em thì bịn rịn với áo cổ cao

Mai thì hết veo hôm qua nhiều lắm

Khe khẽ ta nằm mơ ta chiêm bao

 

ơ này bấy lâu mới thấy sông dài

Trên sông con đò làm xước sương mai

Đâu dễ một năm nhận ra bến vắng

Ai ôm cần câu ngồi mơ tóc dài

 

Mai ta xuống thuyền tìm em 18

Em ngồi nhìn ta 16 trăng buồn

Mai em lên bờ bỏ sông đầy nắng

Đêm mai ta nằm lên vết trăng suông