Trân ơi!

TRÂN ƠI !

(Viếng bạn Cao Vũ Trân)

Thế là tử biệt Trân ơi

Đồng niên một lứa tuổi mùi như nhau

Bây giờ xa thật rồi sao

Con tim ai thắt mà đau thế này.


Đồng khoa chung bạn chung thầy

Chung đèn chung sách những ngày chưa xa

Trân như kẻ sĩ Bắc hà

Tôi dân xứ Nghệ con nhà hủ nho


Đa đoan chung mối tơ vò

Để tôi với bạn chung lò văn chương...


Một thời bom đạn đau thương

Một thời hậu chiến nhiễu nhương mút mùa

Một thời loạn xạ tranh đua

Với Trân mọi chuyện như đùa... thế thôi.


Thương nhau chín bỏ làm mười

Gặp nhau ta quậy nhau cười mênh mông...


Chẳng thà cách núi cách sông

Bên nhau dẫu muốn cũng không nữa rồi.

Ước chi thêm một lần thôi

Ước chi nghe tiếng bạn cười vô tư.


Sự đời như ảo như hư

Như đùa như thực lại như thực mà...


Bây giờ tôi mới nghiệm ra

Là khi bạn đã đi xa mãi rồi...

Hà Nội 7/9/2011

Nguyễn Hùng Vĩ.